Spanish Soccer logo

Pred týždňom sme si predstavili cvičenie 2 vs.1 v rámci španielskeho modelu útočenia. Ak takáto herná situácia vznikne priamo v zápase, je potrebné ju vyriešiť čo najrýchlejšie. Španielske tímy sú v tom majstrami a rýchlosť hry je ich charakteristickým prvkom. Pri cvičení 2 vs.1 sme využili prvok prečíslenia. V dnešnom útočnom cvičení 2 vs.1 + 1 majú útočníci na vyriešenie hernej situácie a zakončenie obmedzený čas a musia pracovať rýchlo. Článok je určený len pre registrovaných užívateľov.

Holland ball

Dnes pokračujeme v rámci Dutch Soccer School ďalšou útočnou hernou kombináciou s prítomnosťou súpera. Opäť ide o náročnejšie cvičenie, v ktorom je prítomných už 6 hráčov súpera. Vzory útočných herných kombinácií sú rovnaké alebo podobné ako v predchádzajúcich cvičeniach Holandskej futbalovej školy.

Schalke 04 Gelsenkirchen

Po dvoch útočných herných kombináciách, ktoré sme si predstavili v minulých častiach German Soccer School si dnes predstavíme veľmi zaujímavé cvičenie 4+2 proti 2 so 4 farbami. Ide o útočné cvičenie s cieľom udržať loptu pod kontrolou pri hre 4 proti 2 čo najdlhšie. Navyše ak je útočiaci tím pod tlakom obrancov má ďalšiu možnosť, môže využiť spoluprácu dvoch hráčov na opačnej strane ihriska.

Spanish Soccer logo

Rýchlosť hry je kľúčovým elementom hry španielskych futbalových klubov a reprezentácie. Tieto tímy sú veľmi skúsené v tom, aby rozpoznali, kedy vznikne situácia s prečíslením a vtedy zaútočia na súperovu bránu. Dnes si predstavíme jedno veľmi dôležité útočné cvičenie v rámci Španielskeho modelu útočenia, v ktorom využijeme prvok prečíslenia.

Holandsko logo

Pred týždňom sme si predstavili prvú útočnú hernú kombináciu pri systéme 4-3-3 s typickým prvkom Holandskej futbalovej školy, ktorým je prítomnosť súpera. V dnešnom cvičení to bude náročnejší variant ako minule, keďže budú prítomní traja obrancovia. Cvičenie je určené len pre registrovaných hráčov.

Logo DFB

V rámci sekcie German Soccer School si dnes po útočnej hernej kombinácii so zabiehaním, predstavíme ďalšiu útočnú hernú kombináciu s dvojitou narážačkou. Aj nasledovné cvičenie je z tréningovej dielne Schalke 04 Gelsenkirchen. Je to ideálne cvičenie pre dvoch stredných záložníkov a dvoch útočníkov. Článok je určený len pre registrovaných užívateľov.

Logo SFA

Španielsky model útočenia je rýchly a veľmi účinný. Španielske tímy často prekombinujú súpera až tak, že zakončujúci hráč beží sám na súperovu bránu a súperovi obrancovia ho nestíhajú dobehnúť. Ak vás tento typ zakončenia zaujal a chcete so svojim tímom praktikovať podobné akcie, máme tu pre vás cvičenie na zakončenie pod tlakom. Aby bolo cvičenie čo najviac realistické samotnému zápasu, je v ňom prítomný súper.

Dutch ball

Typickým prvkom Dutch Soccer School je využívať pri cvičeniach prítomnosť súpera. Práve účasť súperových hráčov v cvičení najlepšie odráža skutočnú zápasovú situáciu. Takýto typ cvičení si predstavíme dnes a v najbližších týždňoch. Cvičenia budú postupne krok za krokom náročnejšie, pretože v nich bude pribúdať počet obrancov.

Spanish Soccer logo

Dnes si v rámci rubriky Spanish Soccer School ukážeme jedno veľmi chytré cvičenie zamerané na útočnú hru s využitím stredných a podporných záložníkov v prehustenom priestore v strede poľa.

V rámci Dutch Soccer School si predstavíme ďalší variant útočnej hernej kombinácie v rámci systému 4-3-3. V posledných dvoch týždňoch sme si ukázali útočné herné kombinácie č.1 a č.2. Dnes nás čaká variant č.3. Článok je určený len pre registrovaných užívateľov.

Spanish Soccer logo

V rámci Španielskeho modelu útočenia si dnes ukážeme typické cvičenie zamerané na zakončenie. Pred zakončením prebieha rýchla kombinácia na jeden dotyk. Oproti minulým cvičeniam nie je prítomný aktívny súper. Keď si hráči zautomatizujú rýchlu kombináciu na jeden dotyk, môžeme do akcie zapojiť aj obrancu.

Dutch ball

Pri výučbe Dutch Soccer School a špeciálne systému 4-3-3 je potrebné zdokonaľovať tento systém postupne od jednoduchších k zložitejším cvičeniam. Pred týždňom sme si predstavili útočné cvičenie I. v rámci systému 4-3-3 bez prítomnosti súpera. Ďalej si ukážeme útočnú hernú kombináciu II. v rámci systému 4-3-3. Článok je určený len pre registrovaných užívateľov.

Spanish Soccer School

Cvičenie 3vs.3 + 1 je ďalším útočným cvičením Spanish Soccer School. Cieľom cvičenia je udržať loptu pod kontrolou a pomocou žolíka využiť kombináciu so zabiehaním.


Pred týždňom sme si v rubrike Spanish Soccer School ukázali cvičenie 3vs.3 (3vs.1), kde sa striedal Španielsky model útočenia a bránenia. Dnes si teda ukážeme ďalšie útočné cvičenie 3vs.3 + 1.

Holandsko logo

V rámci nášho seriálu Dutch Soccer School pokračujeme v predstavovaní typického holandského systému 4-3-3. V predchádzajúcich častiach sme si tento systém vysvetlili a predstavili dve špecifické cvičenia v rozcvičke pre systém 4-3-3. Ďalším cvičením, ktoré si ukážeme je útočná herná kombinácia I bez prítomnosti súpera.