Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov vás ako používateľa stránky www.futbalshviezdickou.sk informujeme podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a §19 a §20 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového portálu www.futbalshviezdickou.sk (ďalej len „tieto stránky“) je Ing. Jaroslava Koštialová - J&R e-Media, Radvanská 509/2, 974 05  Banská Bystrica, IČO: 45880441, IČ DPH: SK1048599805. (ďalej len „prevádzkovateľ“)

Prevádzkovateľ, aby mohol poskytnúť všetky služby používateľom webových stránok, zhromažďuje základné informácie o používateľoch v informačných systémoch. Niektoré z týchto informácii majú povahu osobných údajov v zmysle Nariadenia a Zákona. Prevádzkovateľ sa týmito právnymi predpismi pri používaní údajov používateľa riadi.

Osobným údajom je informácia, ktorou možno priamo alebo nepriamo identifikovať konkrétnu fyzickú osobu.

Zber osobných údajov

 • Pri každej návšteve týchto stránok naše servery automaticky zaznamenávajú informácie, ktoré váš prehliadač odošle (ďalej len „log data“). Log data môžu obsahovať informácie o vašej IP adrese, geolokácii IP adresy, type a verzii prehliadača alebo domény, z ktorej ste stránky navštívili, hľadané výrazy, ktoré používate, dátum a čas vašej návštevy stránok, čas strávený na stránkach, iné štatistiky a všetky reklamy, na ktoré ste klikli. Log data používame na sledovanie používania stránok a našich služieb a na technickú administráciu stránok. Tieto dáta môžeme zhromažďovať prostredníctvom cookies. Môžete zakázať cookies v informačnom paneli portálu kliknutím na tlačidlo „Odmietnuť“; avšak môže to ovplyvniť funkcionalitu a možnosť používať tieto stránky.
 • Prezeranie týchto stránok je umožnené všetkým používateľom, avšak určité sekcie stránky sú prístupné iba registrovaným používateľom, ktorí si vytvoria užívateľský účet. Pri registrácii vyžadujeme meno, prihlasovacie meno a e-mailovú adresu.
 • Osobné údaje môžeme zbierať aj prostredníctvom sociálnych sietí, ak potvrdíte tlačidlo „Páči sa mi to“ na stránke Futbalshviezdickou na sociálnej sieti Facebook alebo interakciou na kanáli stránky na YouTube. Používatelia, ktorí sa zapoja do diskusie pod článkami prostredníctvom platformy Disqus, poskytnú svoje osobné údaje, ktoré do tejto platformy uložili.
 • Ďalej môžeme používať služby tretích strán ako Google Analytics, ktoré zbierajú, monitorujú a analyzujú informácie o používateľoch portálu.

Registrácia na stránke je bezplatná, registrovať sa môže akákoľvek fyzická osoba, ktorá vyplní požadované údaje a udelí súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. V prípade, ak má používateľ menej ako 16 rokov, musí pred registráciou na stránke požiadať svojho zákonného zástupcu (rodiča) o udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov používateľa.

Účel a použitie osobných údajov

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov používateľov je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Používateľ vyjadrí súhlas so spracovaním osobných údajov na účel ponuky produktov a služieb a poskytovanie informácií v rámci priameho marketingu, správy používateľského účtu.

Našim hlavným cieľom pri zbere osobných údajov je poskytnúť vám produkt a služby, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom týchto stránok. Zber osobných identifikačných údajov využívame najmä na poskytnutie služieb, komunikáciu s vami a správu vášho užívateľského účtu, ak ho máte vytvorený.

Môžeme použiť vaše osobné údaje na komunikáciu s vami prostredníctvom marketingových oznámení alebo zasielanie newslettera.

Osobné údaje ďalej využívame na prispôsobenie stránok používateľom a zlepšenie obsahu stránok.

Získané osobné údaje neprofilujeme a nevyužívame automatizované individuálne rozhodovania.

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje

Údaje (emailová adresa) môžu byť poskytnuté Mailjet SAS za účelom zaslania výhodných ponúk a zliav. Stránky sú hosťované dodávateľsky na externom serveri.

Tretím stranám alebo verejnosti môžeme poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov. Prístup k údajom prostredníctvom cookies má spoločnosť Google.

Štátnym organizáciám (napr. orgány činné v trestnom konaní, súdy) poskytneme údaje iba na základe právoplatných rozhodnutí súdu podľa zákonov Slovenskej republiky.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje uchovávame a spracúvame na dobu neurčitú, avšak len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

Práva používateľa

 • Právo požadovať od prevádzkovateľa stránok prístup k svojim osobným údajom
 • Právo na opravu osobných údajov
 • Právo na vymazanie osobných údajov
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • Právo na prenosnosť svojich osobných údajov
 • Právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracovanie osobných údajov
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Odvolanie súhlasu so spracovaní osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Uvedené práva používateľov sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia a §21 až §28 Zákona. Používateľ si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalších príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si používateľ môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami.

Pre uľahčenie uplatnenia svojich práv má používateľ k dispozícii možnosť úpravy, prenosu aj výmazu svojich osobných údajov priamo v užívateľskom účte po prihlásení sa do svojho užívateľského účtu na stránke www.futbalshviezdickou.sk.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory obsahujúce malé množstvo dát, ktoré môžu obsahovať anonymný jedinečný identifikátor. Cookies sú zasielané do prehliadača z webovej stránky a uložené na pevnom disku vášho počítača alebo mobilného zariadenia. Vďaka tomuto súboru si webová stránka na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve portálu alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať

Tieto stránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu stránok, t.j. prihlásenie do sekcií pre registrovaných užívateľov.

Môžete zakázať cookies v informačnom paneli portálu kliknutím na tlačidlo „Odmietnuť“; avšak môže to ovplyvniť funkcionalitu a možnosť používať tieto stránky.

Môžete zakázať a vymazať uložené cookies priamo vo svojom prehliadači.

Podrobnejšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Bezpečnosť osobných údajov

Podľa Zákona o ochrane osobných údajov sme povinní chrániť databázu údajov pred stratou, poškodením, zničením, neoprávneným prístupom alebo zneužitím.

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Napriek všetkým technologickým zabezpečeniam žiadna metóda prenosu údajov cez internet alebo úložisko dát nie je 100% bezpečné. Aj napriek tomu, že používame komerčne akceptovateľné spôsoby ochrany vašich osobných údajov, nemôžeme garantovať ich absolútnu bezpečnosť.

Podľa Zákona o ochrane osobných údajov sme povinní najneskôr do 72 hodín hlásiť akékoľvek narušenie bezpečnosti vašich osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov.

Platnosť od: 25.5.2018