Prevádzkovateľ: Ing. Jaroslava Koštialová - J&R e-Media, Radvanská 509/2, 974 05  Banská Bystrica, IČO: 45 880 441

Ďakujeme vám, že pri využívaní stránky futbalshviezdickou.sk budete dodržiavať tieto pravidlá. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ich upraviť, preto z času na čas si znovu prečítajte Kódex a uistite sa, že konáte v súlade s ním.

Porušovanie zákazov obsiahnutých v Kódexe môže mať za následok vymazanie obsahu komentárov a/alebo konta porušovateľa. V prípade opakovaného porušovania zákazov obsiahnutých v Kódexe alebo v prípade hrubého porušenia Kódexu si prevádzkovateľ vyhradzuje právo odmietnuť prístup porušovateľa na túto webstránku.

Na webstránke futbalshviezdickou.sk:
1. je zakázané zverejňovanie príspevkov obhajujúcich, propagujúcich alebo podnecujúcich násilie, fanatizmus, rasizmus, nenávisť ku konkrétnym ľuďom alebo ku skupinám obyvateľov, najmä k etnickým alebo náboženským skupinám. Zakázané je aj zverejňovanie odkazov na webové stránky, ktorých obsah je v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky, napríklad stránky propagujúce rasizmus, ponúkajúce nelegálny softvér, a pod.;
2. sú zakázané osobné útoky, vyhrážky a obťažovanie ostatných užívateľov alebo tretích osôb, vulgarizmy a obscénnosti. Zakázané je obťažovať, urážať a vyhrážať sa ostatným užívateľom prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Pristupujte k ostatným užívateľom webstránok s úctou;
3. je zakázané šírenie napr. ohováračských, urážlivých, obscénnych alebo iných protizákonných materiálov. Za protizákonné materiály sa považujú napríklad detská pornografia, niektoré informácie týkajúce sa ilegálnych drog, informácie umožňujúce alebo navádzajúce na porušovanie autorského práva, a pod.;
4. je zakázané vkladať do príspevkov informácie o identite iných užívateľov, resp. tretích osôb, bez ich súhlasu (adresu, e-mailový kontakt, telefónne číslo a podobne);
5. je zakázané propagovať komerčné produkty a/alebo súkromné firmy a/alebo zverejňovať odkazy na ich webové stránky a/alebo rozposielať reklamné e-maily a obťažujúce e-maily;
6. je zakázané zaplavovať diskusie viacnásobnými rovnakými príspevkami a/alebo príspevkami s tým istým vecným obsahom a/alebo viacnásobnými odkazmi na konkrétnu webovú stránku;
7. je zakázané vkladať do diskusií texty, ktorých autorom nie je samotný vkladateľ (citáty), v rozsahu viac ako jeden typický odsek;
8. je zakázané uvádzať iných užívateľov do omylu pod falošným menom alebo viacerými identitami.

Dodržiavajte zákony
9. Pri používaní webstránky futbalshviezdickou.sk ste zodpovední za dodržiavanie všetkých právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na miesto vášho aktuálneho pobytu.
10. Väčšina materiálov zverejnených na stránke futbalshviezdickou.sk je chránených autorským právom a ich ďalšie šírenie podlieha súhlasu spoločnosti J&R e-Media a/alebo ich autorov a/ alebo iných držiteľov autorských práv. Ak máte záujem o ich ďalšie použitie, napríklad na vlastných webových stránkach, kontaktujte nás na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Bez písomného súhlasu oprávnenej osoby/oprávnených osôb je akékoľvek ďalšie šírenie tu zverejnených materiálov zakázané.

Chráňte svoje súkromie a majetok
11. Ak váš počítač používa viac ľudí, nezabudnite sa pred opustením stránky futbalshviezdickou.sk odhlásiť, aby nikto nemohol v diskusiách na stránkach vystupovať pod vašou identitou.
12. Vystríhame vás pred neuváženým zverejňovaním osobných údajov, najmä v diskusiách – týka sa to hlavne čísla vašej platobnej alebo kreditnej karty, vašej adresy, telefónneho čísla, hesiel, zdravotných informácií, rodného čísla, čísiel dokladov, a pod. Takéto informácie môžu byť ľahko zneužité na protizákonné účely a spôsobiť vám ujmu. Neodporúčame vkladať do príspevkov ani vaše e-mailové adresy, sú lákadlom pre počítačové roboty a následné zasielanie nevyžiadanej pošty. Ostatných užívateľov môžete kontaktovať cez ich kontaktný formulár.

Porušovanie kódexu
13. Prevádzkovateľ stránky futbalshviezdickou.sk nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných užívateľmi. Napriek tomu nám záleží na tom, aby boli naše stránky bezpečným miestom inteligentnej komunikácie, preto si ako prevádzkovateľ služby vyhradzujeme právo zasahovať do diskusií v prípade porušenia týchto pravidiel, typicky zmazaním diskusného príspevku a/alebo zablokovaním diskusného konta.
14. Porušovanie zákazov obsiahnutých v kódexe môže mať za následok vymazanie obsahu komentárov a/alebo konta, prípadne viacerých kont porušovateľa. V prípade opakovaného porušovania zákazov obsiahnutých v Kódexe alebo v prípade hrubého porušenia Kódexu si prevádzkovateľ vyhradzuje právo odmietnuť prístup porušovateľa k niektorým službám alebo na túto webstránku ako takú.
15. Prevádzkovateľ môže vo výnimočných prípadoch pristúpiť k zmazaniu príspevkov alebo zablokovaniu konta aj v prípade užívateľov, ktorí neporušujú Kódex priamo, ale ich pôsobenie je dlhodobo prekážkou slušnej a vecnej diskusie, čím obťažujú ostatných užívateľov.

Prístupom k službe futbalshviezdickou.sk vyjadrujete svoj súhlas s týmito pravidlami a zaväzujete sa dodržiavať ich. Tento Kódex sa vzťahuje na všetkých užívateľov webstránky futbalshviezdickou.sk.
V prípade podozrenia z porušovania Kódexu nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese redaktor(@)futbalshviezdickou.sk.

Tento Etický kódex bol aktualizovaný v marci 2013.