Schalke 04 Gelsenkirchen

Po dvoch útočných herných kombináciách, ktoré sme si predstavili v minulých častiach German Soccer School si dnes predstavíme veľmi zaujímavé cvičenie 4+2 proti 2 so 4 farbami. Ide o útočné cvičenie s cieľom udržať loptu pod kontrolou pri hre 4 proti 2 čo najdlhšie. Navyše ak je útočiaci tím pod tlakom obrancov má ďalšiu možnosť, môže využiť spoluprácu dvoch hráčov na opačnej strane ihriska.

 

Nemecký model útočenia - cvičenie 4+2 proti 2 so 4 farbami

Cvičenie prebieha na futbalovom ihrisku s rozmermi cca. 24 metrov na dĺžku a 8 metrov na šírku. Ihrisko je rozdelené na 3 časti. Dve útočné zóny (po krajoch) a jedna prechodová zóna (v strede). Ide o útočné cvičenie 4 proti 2 v jednej zóne ihriska. Cieľom cvičenia útočiaceho tímu je udržať loptu pod kontrolou a navyše má útočiaci tím ďalší variant. Môže prihrať loptu na opačný koniec ihriska 2 pomocným spoluhráčom. Toto cvičenie núti útočiaci tím udržať loptu pod kontrolou v prehustenom priestore a ak je tím pod veľkým tlakom obrancov môže presunúť loptu do voľného priestoru na opačnej strane ihriska.

 

Priebeh cvičenia

Cvičenie prebieha nasledovne. V jednej útočnej zóne hrajú 4 hráči spolu (biely tím - hráči č.10 a č.11, žltý tím - hráči č.8 a č.9) proti 2 hráčom (modrý tím - hráči č.6 a č.7). Ich cieľom je udržať loptu pod kontrolou. Útočiaci tím musí držať diamantové postavenie okolo brániacich hráčov. Na druhej strane ihriska v druhej útočnej zóne čakajú ďalší 2 útočiaci hráči (červený tím - hráči č.4 a č.5). Útočiaci tím má možnosť počas hry presunúť loptu práve do druhej útočnej zóny ku svojim spoluhráčom. Ak sa tak stane, okamžite po presune lopty sa do druhej útočnej zóny presúva brániaci tím (modrý tím) a útočný tím, ktorý presunul loptu na druhú stranu (biely tím). Hra pokračuje plynule na druhej strane.

Akonáhle si útočiaci tím, ktorý sa presúval dostatočne oddýchne (napríklad 10 prihrávok), opäť sa môže hra presunúť na opačnú stranu. Ak loptu získa brániaci tím vymení si miesto s farebným tímom, ktorý loptu stratil. Počet potrebných prihrávok pred presunom na druhú stranu môže určiť tréner.

 

Kľúčové body cvičenia

1. Dôraz na hru na 1 dotyk, v prípade menej technicky zdatných hráčov môžeme povoliť hru na 2 dotyky.

2. Útočiaci tím musí držať neustále diamantové postavenie okolo brániacich hráčov, aby mal každý hráč s loptou 3 možnosti na prihrávku (dve možnosti po stranách, jedna možnosť stredom).

3. Ak je hráč pod tlakom brániacich hráčov a má možnosť presunúť loptu na druhú stranu, musí tak urobiť, aby udržal pre svoj tím loptu pod kontrolou. Presunutie lopty pod tlakom.

4. Do druhej útočnej zóny sa presúva vždy farebný tím (dvojica hráčov), ktorý presunul loptu do tejto zóny.

5. Postavenie tela útočiacich hráčov musí byť správne. Vytočené telo, otvorené do strany, aby mal hráč lepší prehľad o tom, čo sa deje za jeho chrbtom.

Cvičenie 4+2 proti 2 so 4 farbami

 

 

Musíte tiež vidieť:

German Soccer School - Footbonaut - dokonalá tréningová pomôcka Borussie Dortmund

English Soccer School - Gareth Southgate - zmeny v tíme U21 sú súčasťou procesu

Športová psychológia - Obnova sebavedomia u mladých hráčov - prípadová štúdia v FC Middlesbrough

 

Sústreďme sa na futbalSAQ Futbal

Pin It