Pohyblivosť je schopnosť meniť smer bez straty rovnováhy, sily, rýchlosti alebo telesnej kontroly. Existuje priama spojitosť medzi zlepšením pohyblivosti a zlepšením individuálneho načasovania a rytmu pohybu. Tréning pohyblivosti zabezpečuje, že hráč rozvíja svoje ofenzívne a defenzívne zručnosti v čo najväčšej rýchlosti a kontrole, s minimálnou stratou spotrebovanej energie a pohybu.

 

Pohyblivosť má tiež množstvo ďalších výhod ako je napomáhanie prevencii drobných zranení, svaly sa učia ako sa správne rozohriať a kontrolu drobných posunov v kĺboch členku, kolena, boku, chrbta, ramena a krku pre správne telesné zoskupenie. Ďalšou dôležitou výhodou je, že po tréningu pohyblivosti zostáva pozitívny efekt na dlhšiu dobu, na rozdiel od rýchlostného alebo vytrvalostného tréningu.  Ide vlastne o získavanie pohybových návykov, ktoré človek nezabudne ani po niekoľkých rokoch. Tréning pohyblivosti zanechá v našich svaloch nezmazateľnú stopu, na ktorú svaly nezabudnú.

Pohyblivosť možno rozdeliť na 4 dôležité súčasti:

  1. rovnováha
  2. koordinácia
  3. naprogramovaná pohyblivosť
  4. náhodná pohyblivosť

Každá z týchto súčastí si vyžaduje rýchlosť, silu, načasovanie a rytmus. Tréning pohyblivosti by mal obsahovať výzvu, zábavu a vzrušenie. Je tu možnosť veľkej variácie cvičení a tréning by sa tak nemal stať pre hráčov nudným a nezaujímavým. Tréning pohyblivosti nie je len pre hráčov so špičkovými športovými schopnosťami, ale pre každého, kto chce zlepšiť svoje pohybové návyky.

 

Pin It