Ide o taký druh cvičenia, s ktorým už hráč má osobnú skúsenosť. Hráč sa dokáže lepšie vysporiadať aj so stresom, ktorý je na neho vynaložený, lebo už má skúsenosť s pohybovými požiadavkami na dané cvičenie. Hráč je už ,,naprogramovaný". Cvičenia s naprogramovanou pohyblivosťou môžu byť vedené vo vysokej rýchlosti, ale najprv musia byť naučené v nízkej, kontrolovanej rýchlosti. Napríklad Zig-Zag cvičenie, člnkový beh, Téčkový beh (T-spot drill). Všetky cvičenia obsahujúce zmenu smeru sú známe ako štandardné vzorce. Nie je tu žiadna spontánnosť. Cvičenia sa iba naučia a potom sú vykonávané podľa pravidelnej podoby. Časy prevedenia cvičení sa budú lepšiť, svedčiť by o tom mali pokroky v sile, výbušnosti, pružnosti a telesnej kontrole.  

Pin It