Oliver Kahn, bývalý najlepší brankár sveta, reprezentant Nemecka, víťaz Ligy Majstrov s Bayernom Mníchov sa nám predstaví v jeho brankárskom tréningu. Bol to brankár známy tvrdými tréningovými metódami, vysokou morálnou a psychickou silou, typ víťazného hráča. Postupne nám vo videu predstaví 10 veľmi zaujímavých brankárskych cvičení, z ktorých niektoré patria medzi jednoduchšie a niektoré medzi náročnejšie. Preto odporúčame mladým brankárom aj mládežníckym trénerom dávkovať tieto cvičenia do svojho tréningového procesu postupne a opatrne. Niektoré cvičenia patria iba do tréningového procesu pokročilých brankárov. Nezabudnite sledovať techniku chytania a techniku pohybov Olivera Kahna. Na záver ponúkame aj strihové video z jeho zápasovej praxe.

 

Cvičenie č.1 - čas na videu 0:44 - 1:13

Pomôcky: 1 lopta

Počet hráčov: 2

Popis cvičenia: brankár stojí v priestore brány na bránkovej čiare, 5m od bránkovej čiary stojí hráč alebo tréner s loptou. Hráč alebo tréner si vyhodí loptu z rúk a strelou z voleja po zemi mieri na brankára. Brankár sa pohybuje na špičkách nôh, zohýna sa a chytá loptu, ktorá smeruje na neho po zemi do rukavíc. Loptu si pritiahne k hrudi a okamžite ju rukou rozohráva naspäť hráčovi alebo trénerovi. Brankár môže ísť pri chytaní lopty aj do pozície na kolená, ale okamžite po chytení lopty sa dvíha do pozície na špičkách nôh. 

Počet opakovaní:  10 - 20x / 1min. záleží na kondičnej úrovni brankára

 

Cvičenie č.2 - čas na videu 1:14 - 1:56

Pomôcky: 2 lopty

Počet hráčov: 3

Popis cvičenia: brankár stojí v priestore brány na bránkovej čiare, 5m od bránkovej čiary stoja vedľa seba 2 hráči, každý z nich má loptu. Hráči si vyhodia loptu z rúk a striedavo strelou z voleja vzduchom mieria na brankára (od úrovne jeho hrude až na úroveň jeho tváre). Brankár sa pohybuje na špičkách nôh, vo vzpriamenej pozícii chytá loptu do rukavíc. Loptu potom okamžite rozohráva naspäť na hráčov.

Počet opakovaní: 15 - 25x / 1min. záleží na kondičnej úrovni brankára

 

Cvičenie č.3 - čas na videu 1:57 - 2:35

Pomôcky: 1 lopta

Počet hráčov: 2

Popis cvičenia: brankár stojí v priestore brány na bránkovej čiare, 5 - 7m od bránkovej čiary stojí hráč alebo tréner s loptou. Hráč alebo tréner si vyhodí loptu z rúk a strelou z voleja po zemi mieri raz na jednu, raz na druhú stranu vedľa brankára. Brankár sa pohybuje na špičkách nôh, zo vzpriamenej pozície sa hádže na zemi, aby chytil loptu do rukavíc. Loptu sa snaží chytiť medzi ruky a hrudný kôš, aby mu nevypadla. Okamžite zaujme pozíciu v stoji a rozohráva loptu naspäť na hráča alebo trénera.

Počet opakovaní:  10 - 20x / 1min. záleží na kondičnej úrovni brankára

 

Cvičenie č.4 - čas na videu 2:36 - 3:05

Pomôcky: 2 lopty

Počet hráčov: 2

Popis cvičenia: brankár stojí v priestore brány na bránkovej čiare, 5 - 7m od bránkovej čiary stojí hráč s 2 loptami. Hráč si vyhodí 1 loptu z rúk a strelou z voleja vzduchom mieri na úroveň brankárovho pásu. Brankár sa pohybuje na špičkách nôh a chytá loptu do rukavíc pričom si ju pritiahne na hruď a kľakne si na kolená. Okamžite loptu rukou rozohrá na hráča a snaží sa vyraziť jednou rukou alebo chytiť oboma rukami druhú loptu, ktorú hráč hodí z rúk na úroveň vinkla. Brankár musí veľmi rýchlo reagovať a mať dobré odrazové schopnosti.

Počet opakovaní: 5 - 7x / 1 min. záleží na kondičnej úrovni brankára

 

Cvičenie č.5 - čas na videu 3:06 - 4:00 - tréning lobovaných striel

Pomôcky: 1 lopta

Počet hráčov: 2

Popis cvičenia: brankár stojí v priestore 5m od bránkovej čiary, v pozícii stoj rozkročný, kolená ohnuté, telo mierne vytočené do boku v miernom predklone. Hráč stojí 10m od bránkovej čiary a vhadzuje loptu ponad stojaceho brankára, tak aby potom padala pod brvno smerom do brány. Brankár sa pohne zo štartovacej pozície smerom dozadu a zneškodňuje lobovanú strelu (vyrazí nad brvno alebo chytí loptu). Dozadu sa brankár pohybuje s telom mierne vytočeným do boku a odráža sa z jednej nohy.

Počet opakovaní: 5 - 7x / 1min. záleží na kondičnej úrovni brankára

 

Cvičenie č.6 - čas na videu 4:58 - 5:10

Pomôcky: 1 lopta

Počet hráčov: 2

Popis cvičenia: brankár zaujme štartovaciu pozíciu v sede s nohami vystretými. Hráč vhadzuje loptu z rúk striedavo do strán zo vzdialenosti 3m od brankára. Brankár sa zo štartovacej pozície vytáča do strán a chytá loptu do rukavíc. Potom ju vhadzuje naspäť hráčovi. Pri dvíhaní tela a snahe otočiť sa na druhú stranu brankár využíva nohu, ktorou sa nedotýka zeme a dvíha ju čo najvyššie, aby vytvoril zotrvačný pohyb. 

Počet opakovaní: 30 - 40x / 1min. záleží na kondičnej úrovni brankára

 

Cvičenie č.7 - čas na videu 5:11 - 5:29

Pomôcky: 1 lopta

Počet hráčov: 2

Popis cvičenia: brankár zaujme štartovaciu pozíciu v stoji na bránkovej čiare, kolená mierne pokrčené. Hráč vhadzuje loptu rukou smerom na vinkel brány (strany pravidelne strieda). Brankár sa odráža z tejto pozície a snaží sa 1 rukou vytlačiť loptu smerujúcu pod brvno. Po zákroku sa postaví a pripraví do štartovej pozície.

Počet opakovaní: keďže ide o fyzicky náročné cvičenie, netlačíme na čas, ale na správne prevedenie. Po zákroku necháme brankára chvíľu vydýchnuť a pripraviť sa na ďalší zákrok. Dobrý priemerný brankár by mal zvládnuť 5 zákrokov za 1min.

 

Cvičenie č.8 - čas na videu 5:30 - 5:34

Pomôcky: 1 lopta

Počet hráčov: 2

Popis cvičenia: brankár stojí na bránkovej čiare, telo je chrbtom k lopte. Hlavou sleduje situáciu. Hráč vhadzuje loptu do strany tak, že tá sa odrazí pred bránkovou čiarou od zeme. Brankár z pozície chrbtom k situácii otáča telo k hre a hádže sa za odrazenou loptou, ktorú sa snaží vyraziť jednou rukou mimo bránu. Na konci zákroku urobí brankár kotúľ.

Počet opakovaní: keďže ide o fyzicky náročné cvičenie, netlačíme na čas, ale na správne prevedenie. Po zákroku necháme brankára chvíľu vydýchnuť a pripraviť sa na ďalší zákrok. Dobrý priemerný brankár by mal zvládnuť 5 zákrokov za 1min.

 

Cvičenie č.9 - čas na videu 5:47 - 5:57 Pozor veľmi náročné cvičenie, pri nesprávnom prevedení vysoké riziko zranenia. Odporúčame ho iba pod odborným dohľadom skúseného brankárskeho trénera

Pomôcky: 1 lopta, prekážka vo výške 1m

Počet hráčov: 2

Popis cvičenia: brankár stojí na bránkovej čiare, čelom k ihrisku. Na strede brány je postavená 1m prekážka kolmo na bránkovú čiaru. Hráč vhadzuje rukami loptu do strany pod brvno. Brankár reaguje na loptu, odrazí sa pred prekážkou, preskočí ju a urobí zákrok. 

Počet opakovaní: keďže ide o fyzicky náročné cvičenie, ktoré si vyžaduje dokonale zvládnutú techniku padania, v opačnom prípade vzniká vysoké riziko zranenia, netlačíme na čas, ale sa zameriavame na správne prevedenie. Po zákroku necháme brankára chvíľu vydýchnuť a pripraviť sa na ďalší zákrok. Cvičenie je určené len pre veľmi pokročilých brankárov, ktorí si sami určia počet opakovaní podľa úrovne kondície.  

 

Cvičenie č.10 - čas na videu 5:58 - 6:14

Pomôcky: 2 lopty

Počet hráčov: 3

Popis cvičenia: brankár stojí v bráne na bránkovej čiare. Hráč 1 vhadzuje loptu približne 5m pred bránkovú čiaru. Brankár na loptu reaguje, vybieha a chytá ju do rúk, okamžite ju prihráva a stavia sa na nohy. Hráč 2 už totiž vhadzuje lobovanú loptu pod brvno. Brankár dodržiava pri pohybe vzad za loptou pokyny ako v cvičení č.5, snaží sa loptu vyraziť nad brvno.

Počet opakovaní: keďže ide o fyzicky náročné cvičenie, netlačíme na čas, ale sa zameriame na správne prevedenie cvičenia. Po zákrokoch necháme brankára chvíľu vydýchnuť a pripraviť sa na ďalšie zákroky. Priemerný brankár by mal zvládnuť cvičenie 3-4x / 1min.

 

Na záver niečo zo zápasovej praxe Olivera Kahna 
Pin It