Bill Beswick

Športový psychológ Bill Beswick sa otázkou hodnotenia silných a slabých stránok futbalistu veľmi podrobne zaoberá v knihe Sústreďme sa na futbal. Bill zdôrazňuje, že aby sa mohol futbalista zlepšovať je potrebné, aby on sám a jeho tréner dokázali ohodnotiť hráčove silné a slabé stránky. Keď tieto dokážeme identifikovať, vieme si určiť akčný plán zlepšenia slabých stránok. Na základe výsledku vieme tiež pre hráča stanoviť krátkodobé a dlhodobé ciele.

V knihe Sústreďme sa na futbal sa Bill Beswick zaoberá niekoľkými hodnotiacimi cvičeniami, ktorými vieme určiť silné a slabé stránky hráča.

Všetky hodnotiace cvičenia na určenie silných a slabých stránok nájdete v knihe Billa Beswicka - Sústreďme sa na futbal

Všetky cvičenia sú rýchle, jednoduché na pochopenie a prijateľné pre futbalový svet, ktorý je často ostražitý voči podobným cvičeniam. Subjektívnosť týchto cvičení znamená, že pri interpretovaní výsledkov musíme byť opatrní. Z Billovej praxe je však zrejmé, že zistil všeobecnú zhodu medzi teoretickou odpoveďou a pozorovaným výkonom.

 

Aké sú hlavné výhody hodnotenia a profilov hráčov?

1. Hráči rozpoznajú a porozumejú svojim silným a slabým stránkam a dozvedia sa o sebe viac.

2. Môžeme jasnejšie stanoviť tréningové ciele.

3. Tréner si takto môže vyprofilovať tím a toto môže ovplyvniť jeho taktické rozhodnutia.

4. Tréner si môže jasnejšie určiť tréningové ciele.

 

Kompletný zoznam výhod hodnotenia a profilov hráčov nájdete v knihe Sústreďme sa na futbal

 

Bill Beswick sa v knihe zaoberá predovšetkým tromi hlavnými hodnotiacimi cvičeniami. My si vysvetlíme jedno z nich.

 

Hodnotenie pomocou triangulácie

Bill pri vysvetlení tohto cvičenia spomína jeden príklad z praxe: "Keď som prišiel medzi zamestnancov anglického reprezentačného tímu do 18 rokov, vtedajší tréner Howard Wilkinson, mal problém vybrať do užšej nominácie niekoľko hráčov, spomedzi tých, ktorých mal k dispozícii na skúške. Každý nominovaný hráč mal jedno odporúčanie. Navrhol som Howardovi, aby sme zvýšili počet hodnotení na tri. Takto sme mohli použiť proces triangulácie."

Triangulácia je vlastne proces, v ktorom sa opýtate troch uznávaných kontaktov, ktorí hráča poznali a aspoň jeden z nich hráča priamo trénoval, na ich názor. Zhodné názory kontaktov pre alebo proti hráčovi zaistia presvedčivejšie hodnotenie jeho silných a slabých stránok. Tréner má potom pri výbere jednoduchšiu úlohu.

 

Podrobnosti o ďalších dvoch hodnotiacich cvičeniach pre určenie silných a slabých stránok hráčov, ale aj oveľa viac informácií nájdete v knihe Sústreďme sa na futbal

 

Musíte tiež vidieť:

Športová psychológia - Profil moderného kouča

German Soccer School - 10 ročný Nemecký progres zavŕšený titulom majstra sveta

Spanish Soccer School - Španielsky model útočenia - cvičenie na zakončenie

 

SAQ FutbalSústreďme sa na futbal

 

 

Pin It