SAQ Futbal

V predchádzajúcich troch článkoch o účinkoch 12 týždňového SAQ Programu na mladých futbalistov sme si detailne opísali celý výskum, ktorý realizovali (Zoran Milanovič, Goran Sporiš, Nebojša Trajkovič, Nic James a Krešimir Šamija). Dnes celý výskum uzavrieme a spoznáme veľmi kladné odpovede.

 

Tréningový program

Experimentálna skupina hráčov U19 vykonala celkovo 48 SAQ Tréningov (4x12). Kontrolná skupina hráčov U19 vykonala približne rovnaký počet pravidelných tréningových jednotiek. Autori výskumu zaistili, že medzi skupinami nebol čo sa týka objemu tréningu žiadny rozdiel. Toto je veľmi dôležitý faktor k tomu, aby sme mohli tieto dve skupiny hráčov porovnať.

 

Štatistická analýza testov

Štatistická analýza sa vykonávala pomocou Kolgomorovovho - Smirnovovho testu a pomocou Levenovho testu. Analýza ukázala výrazné zlepšenie výkonu z obdobia merania spred 12 týždňov, v porovnaní s obdobím po absolvovaní 12 týždňového SAQ Programu. Zlepšenie nastalo pri všetkých testoch s výnimkou šprintov s behom vzad a behom vpred.

Výkon kontrolnej skupiny, ktorá vykonávala počas 12 týždňov pravidelný tréning bez prvkov SAQ, zostal na podobných úrovniach pri všetkých testoch. Experimentálna skupina hráčov teda prekonala kontrolnú skupinu vo všetkých konečných testoch s výnimkou šprintu vzad a behu vpred. Táto štúdia teda ukázala, že 12 týždňový SAQ Tréning mal pozitívny účinok na pohyblivosť futbalistov s loptou aj bez lopty. Hráči v experimentálnej skupine zlepšili svoj výkon významne.

 

Výsledky testov - rozdiely medzi experimentálnou a kontrolnou skupinou hráčov

  Experimentálna skupina (n=66)   Kontrolná skupina (n=66)  
  Začiatočné
Záverečné
Začiatočné
Záverečné
Slalomový test  7,83 s  7,77 s  7,85 s  7,95 s
Slalomový test s loptou  10,93 s  10,67 s  10,95 s  11,24 s
Šprint s 90 stup. obratom  7,83 s  7,67 s  7,72 s  7,75 s
Šprint s 90 stup. obratom s loptou  9,92 s  9,67 s  9,85 s  9,91 s
Šprint so 180 stup. obratom  7,40 s  7,29 s  7,46 s  7,49 s 
Šprint s behom vzad a vpred  7,84 s  7,74 s  7,76 s  7,80 s 
Šprint 4x5m  5,93 s  5,86 s  6,04 s  6,07 s 

 

Ak sa chcete dozvedieť viac detailov o SAQ Tréningu pre futbalistov a futbalistky, viac informácií nájdete TU

 

Zistenia

Táto štúdia ukázala, že 12 týždňový SAQ Tréning mal pozitívny účinok na pohyblivosť futbalistov s loptou aj bez lopty. Hráči v experimentálnej skupine zlepšili svoj výkon významne. Napríklad šprint s 90 stupňovým obratom s loptou zlepšili o 0,25 sekundy. Predstavte si aký dôležitý je časový úsek 0,25 sekundy v zápase pri kľúčových herných situáciách.

Tieto výsledky ukazujú, že špecifická rýchlosť a tréning pohyblivosti (SAQ) ako súčasť celkového tréningového procesu, môžeme považovať za užitočný nástroj na zlepšenie rýchlosti a pohyblivosti mladých hráčov. Bloomfield a kolektív (2007) potvrdzujú, že SAQ Program je dôležitá tréningová metóda pre zlepšenie rýchlosti a obratnosti. Je dôležité, že testy použité v tejto štúdii, hodnotili šprintérsky výkon predovšetkým futbalovo špecifickým spôsobom. Zmena smeru na vzdialenosť od 5 do 15 metrov s loptou a bez lopty je vo futbale kľúčová. Práve tento typ pohybu predstavuje 90% všetkých činností vykonávaných v šprinte počas futbalových zápasov (Bangsbo, 1994). Okrem toho Weineck (2000) zdôrazňuje, že pohyblivosť spolu s rýchlosťou a obratnosťou počas prvých troch krokov sú najvýznamnejšie vlastnosti futbalového hráča.

Hoci sa odporúča ako najlepšie obdobie na rozvoj pohyblivosti hráča vek 16 rokov (Markovič a kol., 2007), táto štúdia ukázala, že s použitím vhodného tréningového programu môžeme zlepšiť taktiež v neskoršom veku.

Je zaujímavé, že nedošlo k žiadnemu zlepšeniu priamočiareho pohybu, ktorý bol testovaný (šprint vzad a vpred). Toto nám ukazuje, že SAQ forma tréningu má špecifické výhody spojené najmä s otáčavými pohybmi (obratmi). Tento výsledok je v zhode s Polmanom a kol. (2004), ktorý zistil, že SAQ Tréning v kondičnom tréningu žien – futbalistiek prispel najmä k významnému zlepšeniu v bočnej pohyblivosti (nie priamočiary pohyb).

 

AK chcete začať s SAQ Tréningom okamžite podrobnosti nájdete TU

 

Záver

SAQ Tréningový program Alana Pearsona prispel u hráčov kategórie U19 k štatisticky významnému zlepšeniu výkonnosti v rôznych testoch pohyblivosti. Aj keď nie je možné určiť, ktoré jednotlivé zložky SAQ Tréningu viac alebo menej významne prispeli k celkovému efektu, ktorý viedol k zlepšeniu pohyblivosti. Tieto zistenia podporujú tvrdenie, že program SAQ by mal byť súčasťou rutinného futbalového tréningu. Rozsah v akom je SAQ Tréning potrebný v predsezónnej príprave a počas sezóny bude ďalej skúmaný, keďže sa zdá, že veľa tímov sa nevenuje tréningu pohyblivosti do takej miery ako by sa malo. Výskum jednoznačne naznačuje, že vhodný SAQ Tréning zlepší pohyblivosť futbalistov a pomôže im vyrovnať sa s náročnými aktuálnymi zápasovými požiadavkami.

 

Musíte tiež vidieť:

SAQ Program - Kto je autorom SAQ Programu?

Športová psychológia - Budovanie víťaznej mentality

Spanish Football School - FC Barcelona - report z mládežníckej akadémie - 1.časť

 

SAQ FutbalSústreďme sa na futbal

Pin It