Pracujeme s loptou v pároch tak, aby sme dosiahli 15 – 25 dotykov s loptou pre každého hráča za 1 minútu. Je to dôležitá časť rozcvičky, najmä pred zápasom, aby sa hráči dostali do kontaktu s loptou, získali cit a väčšiu istotu pri práci s loptou v zápase. Odporúčaná doba trvania práce s loptou je 5 minút. Striedame rôzne variácie. Napr.:

 

  • Prihrávame si loptu vo dvojici na vzdialenosť 2 m a vystriedame prihrávky po 1 minúte (ľavá noha, pravá noha, striedanie nôh, prihrávka priehlavkom, vnútrajškom, vonkajškom nohy a pod.).
  • 1 minútu sa venujeme prihrávkam na väčšiu vzdialenosť do 10 m.
  • Ak máme nedostatok lôpt, vytvoríme trojice.
  • Prihrávame si loptu po finte, triku a pod. (Cruyffova kľučka, Ronaldova kľučka, Drag back atď.)
  • Tento bod platí pre rozcvičku pred zápasom. 5 minút venujeme streľbe na bránu po narazení pred šestnástkou.

 

Pin It