Cvičenia na rýchle nohy majú hráčov fyzicky, ale najmä psychicky naladiť na hlavnú časť tréningu alebo zápas. Zlepšujú koordináciu a rýchlosť, pripravujú mozog a nervy pre rýchle pohyby, ktoré budú nasledovať v tréningu alebo v zápase. Odporúčaná doba trvania cvičení na rýchle nohy je 2 minúty. Využívame kužele alebo iné značky. Striedame rôzne variácie. Napr. použijeme 2 značky vzdialené od seba 6 metrov

 

  • Poklusom bežíme k prvej značke a potom šprintujeme k druhej značke. Vraciame sa v pokluse a zopakujeme 3 krát. Pravidelne dýchame.
  • Poklusom bežíme k prvej značke a potom nízky skiping k druhej značke. Vraciame sa v pokluse a zopakujeme 3 krát. Pravidelne dýchame.
  • Poklusom bežíme k prvej značke a potom vysoký skiping k druhej značke. Vraciame sa v pokluse a zopakujeme 3 krát. Pravidelne dýchame.
  • Poklusom bežíme k prvej značke a potom šprintujeme a pri druhej značke výskočíme do hlavičky. Vraciame sa v pokluse a zopakujeme 3 krát. Pravidelne dýchame.

Zig-zag cvičenie:

Vytvoríme 2 rady po 5 kužeľov alebo značiek, všetky od seba vzdialené 3 metre. Štart je od čiary vzdialenej 3 metre pred prvými kužeľmi. Bežíme bokom k prvému kužeľu vpravo, otočení pravou rukou bližšie ku kužeľu. Pri pravom kuželi sa odrazíme pravou nohou  a čelom vpred zrýchľujeme k prvému kužeľu vľavo. Pri zrýchlení urobíme aspoň 3 – 4 kroky. Pokračujeme až po posledný kužeľ. Vraciame sa v pokluse. Zopakujeme 5 krát a pravidelne dýchame.

Odborný slovník

Slovo skiping je prebraté z anglického slova skipping, čo znamená preskakovanie, skákanie, poskakovanie.

Pin It