Na to, aby sme v tréningu a v zápase mohli vykonávať šprinty, otáčania, oberania, streľbu a pod. potrebujeme nevyhnutne dobrú pohyblivosť. Prvým krokom pred vykonávaním takýchto výbušných pohybov je pomalé a jemné ohýbanie kĺbov. Obzvlášť dôležité je dôkladne pripraviť krk a chrbát na náročné cvičenia, ktoré budú nasledovať.

 

Postup pri ohýbaní kĺbov

Zaujmi rovnovážnu, vzpriamenú pozíciu v stoji, s ramenami voľne po stranách. Postupne ohýbaj, vykonávaj krúživé pohyby najprv jedným a potom opačným smerom a striedaj tieto nasledovné kĺby: prsty na rukách, zápästia, lakte, krk, chrbát, lopatky, boky, kolená, členky, nohy a prsty na nohách. Pre každý kĺb zopakuj 8-10 opakovaní.

Počas cvičenia s kĺbmi pracuj koncentrovane a sústreď sa na každý pohyb kĺbu. Skompletizuj série a vystriedaj všetky kĺby.

 

Odporúčaný čas pre cvičenie s kĺbmi: 3-4 min., nie viac.

Pin It