Ak trénujete hráčov vo vekovej kategórii U-13, U-14 nasledovné cvičenia na koordináciu sú určené pre Vás.

 

 

1. Časť koordinačných cvičení

Pomôcky: 4 kužele

Vzdialenosť: 18 m

Cvik č.1 - beh v pokluse so zakopávaním, ruky za chrbtom, návrat v pokluse.

Cvik č.2 - beh v pokluse so zakopávaním, ruky sú v pohybe, návrat v pokluse.

Cvik č.3 - beh v pokluse s dvíhaním kolien, ruky za chrbtom, návrat v pokluse.

Cvik č.4 - cvik č.3, ale zrýchlene.

Cvik č.5 - beh v pokluse s dvíhaním kolien, ruky sú v pohybe, návrat v pokluse.

Cvik č.6 - cvik č.5, ale zrýchlene.

Cvik č.7 - beh v pokluse s výskokom po odraze z jednej nohy, návrat v pokluse.

Cvik č.8 - gazelý beh (beh s predĺženým krokom), návrat v pokluse.

Cvik č.9 - beh v pokluse s dvíhaním kolena pravej nohy.

Cvik č.10 - cvik č.9, ale zrýchlene.

Cvik č.11 - beh v pokluse s dvíhaním kolena ľavej nohy.

Cvik č.12 - cvik č.11, ale zrýchlene.

 

2. Časť koordinačných cvičení

Pomôcky: 4 kužele, 8 plastových tyčiek (1m)

Vzdialenosť: 6 m

Cvik č.1 - prekročenie tyčky oboma nohami vpred a vzad 2x, potom vyrazím do šprintu na 3-4m.

Cvik č.2 - nohami opíšem osmičku okolo tyčky, potom vyrazím do šprintu na 3-4m.

Cvik č.3 - prekročenie tyčky oboma nohami zprava doľava 3x, potom vyrazím do šprintu na 3-4m.

Cvik č.4 - prekročenie tyčky oboma nohami s tým, že prvá noha, ktorou prekročím tyčku je vzdialenejšia noha od tyčky, potom vyrazím do šprintu na 3-4m.

Cvik č.5 - prekročenie tyčky jednou nohou tak, že pravou nohou prekračujem tyčku v smere do ľava a ľavou nohou prekračujem tyčku v smere do

prava, potom vyrazím do šprintu na 3-4m. 

Cvik č.6 - kombinácia cviku č.1 a cviku č.2, potom vyrazím do šprintu na 3-4m.

 

3. Časť koordinačných cvičení

Pomôcky: 9 kruhov

Vzdialenosť: do 18 m

Cvik č.1 - 9 kruhov na zemi zoradených za sebou, rýchle prebehnutie.

Cvik č.2 - 9 kruhov je rozmiestnených tak, že sú vytvorené 3 dvojice kruhov a zvyšné 3 kruhy sú potom za sebou, rýchle prebehnutie, pričom hráč musí použiť široké a potom úzke kroky.

Cvik č.3 - kruhy sú umiestnené vo vzdialenostiach, ktoré sa postupne predlžujú, rýchle prebehnutie s postupným predlžovaním krokov.

Cvik č.4 - kruhy sú umiestnené vo vzdialenostiach, ktoré sa postupne skracujú, rýchle prebehnutie s postupným skracovaním krokov.

Cvik č.5 - 5 kruhov je umiestnených za sebou, ďalšie 4 kruhy sú umiestnené 4m od prvých kruhov, prebehnutie cez prvú zostavu kruhov, potom šprint, prebehnutie cez druhú zostavu kruhov.

Cvik č.6 - Kruhy sú umiestnené bočne od seba, pričom žiaden kruh nie je presne vedľa druhého, preskákanie cez kruhy s využitím predĺžených krokov do strán.

 

4. Časť koordinačných cvičení

Pomôcky: 2 koordinačné rebríky

Vzdialenosť: podľa dĺžky rebríka

Cvik č.1 - prebehnutie cez rebrík.

Cvik č.2 - prebehnutie cez rebrík tak, že urobím krok oboma nohami vpravo vedľa rebríka, potom oboma nohami do rebríka a potom oboma nohami vľavo vedľa rebríka.

Cvik č.3 - prebehnutie cez rebrík tak, že urobím krok pravou nohou vpravo vedľa rebríka, potom oboma nohami do rebríka a potom ľavou nohou vľavo vedľa rebríka.

Cvik č.4 - spojíme dva rebríky tak, aby vytvorili pravý uhol. Prebehnutie cez rebríky, prvý rebrík beh vpred, druhý rebrík beh do boku.

Cvik č.5 - prebehnutie cez rebrík tak, že telo je vytočené bokom k rebríku, do rebríka dostúpam pravou nohou a dvíham pri tom koleno pravej nohy.

Cvik č.6 - to isté čo v cviku č.5, ale ľavou nohou. 

 

Pin It