Funkčnosť energetických systémov

 

Ľudské telo využíva 2 energetické systémy, poskytujúce svalom energiu – aeróbny a anaeróbny systém. Aeróbny systém je v činnosti počas miernej záťaže, kedy nastáva rovnováha medzi príjmom kyslíka a výdajom oxidu uhličitého.  Anaeróbny systém vstupuje do hry buď na začiatku cvičenia, alebo pri veľkej intenzite cvičenia (systém bez prístupu kyslíka). Dodávka energie pre tento systém je veľmi obmedzená a keď ju vyčerpáme, prichádza na pomoc aeróbny systém.

TEST Č. 1: TEST AERÓBNEJ ZDATNOSTI

Týmto testom meriame aeróbnu zdatnosť hráčov od 13 rokov. V USA sa používa ako test beh na 1,5 míle (asi 2400m). V európskych podmienkach častejšie používame Cooperov test – beh v trvaní 12 minút, pri ktorom meriame odbehnutú vzdialenosť.

Postup pre správne vykonanie testu behu na 2400m:

 1. Hráči sa musia poriadne rozcvičiť (warming-up)
 2. Uistime sa, že vieme presne veľkosť bežeckého oválu (ideálny je ovál 400m, čo je 6 okruhov)
 3. Pri testovaní využite pomoc asistentov, ktorí budú stopovať a zapisovať časy jednotlivých hráčov

Vyhodnotenie aeróbnej zdatnosti u hráčov vo veku od 13 do 19 rokov

 • Vysoká aeróbna zdatnosť            < 9:40 min
 • Priemerná aeróbna zdatnosť           9:41-12:09
 • Veľmi slabá aeróbna zdatnosť    >12:10 min

Pre zaujímavosť uvádzame aj vyhodnotenie aeróbnej zdatnosti pre hráčky v rovnakom veku

 • Vysoká aeróbna zdatnosť           <12:29 min
 • Priemerná aeróbna zdatnosť         12:30-16:54
 • Veľmi slabá aeróbna zdatnosť   >16:55 min

Podľa asociácie silových a kondičných športov v USA si futbal vyžaduje vysokú úroveň aeróbnej zdatnosti.

TEST Č. 2: TEST ANAERÓBNEJ ZDATNOSTI

Anaeróbnu zdatnosť môžeme určiť pomocou 30 sekundového testu pri maximálnom úsilí. Pri teste môžeme použiť rôzne varianty prevedenia (bežecká, plavecká, cyklistická).

Postup pre správne vykonanie testu anaeróbnej zdatnosti:

 1. Nájdite 300m dlhý, mierne stúpajúci terén.
 2. Nakreslite na zemi štartovnú čiaru a ďalšiu čiaru vo vzdialenosti 10m od štartovnej čiary.
 3. Prvých 10m majú hráči na rozbeh, aby vyvinuli rýchlosť, preto začíname stopovať čas až od druhej čiary.
 4. Do poznámok si zaznamenajte vzdialenosť, ktorú hráč ubehol od druhej čiary za 30 sekúnd.

Čím väčšiu vzdialenosť hráč prekoná za 30 sekúnd, tým väčšia je jeho laktátová kapacita (anaeróbna zdatnosť). Tento typ kapacity je dôležitý najmä pri relatívne krátkych, ale pohybovo intenzívnych disciplínach ako sú bežecké šprinty. Pri futbale je dôležitá najmä pre útočníkov na vyvinutie veľkej rýchlosti, ale aj pre ďalšie posty.

 

Pin It