TEST Č.1: TELESNÝ TYP

Pomocou indexu váha/výška môžeme jednoduchým spôsobom určiť somatotyp hráča (telesný typ).

 

Pri tomto teste postupujeme nasledovne:

 1. Odvážime sa na kvalitnej váhe
 2. Odmeriame svoju výšku v cm
 3. Vydelíme váhu v kg výškou v cm

Rozlišujeme 3 telesné typy

 • Ektomorf (chudý) – hodnota – pod 0,357 kg/cm
 • Mezomorf (atletický) – hodnota – medzi 0,357 – 0,500 kg/cm
 • Endomorf (tučný) – hodnota – nad 0,500 kg/cm

Telesný typ nám môže pomôcť určiť vhodný šport pre mladých športovcov a pri futbale nám môže pomôcť určiť hráčovi najvhodnejší post, pre ktorý je najlepšie fyzicky vybavený.

Ektomorfovia sú štíhli s dobrými predpokladmi pre vytrvalostné športy, vo futbale sa môžu najlepšie uplatniť v strede poľa alebo na kraji obrany, kde sú vyššie nároky na pohyb a odbehané kilometre.

Mezomorfovia sú atleticky stavaní športovci, ktorí sa môžu uplatniť vo veľkom počte individuálnych a kolektívnych športov. Je to ideálny telesný typ pre futbal.

Endomorfovia nie sú veľmi vhodným typom pre futbal, tieto typy sa viac uplatnia v iných druhoch športu, ako je zápasenie, vzpieranie a pod.

 

TEST Č 2: TYP SVALOVÝCH VLÁKIEN

Teória o svalových vláknach

Ľudské telo obsahuje tri typy svalových vlákien, a to dva typy rýchlych vlákien (oxidatívno-glykolytické vlákna a glykolytické vlákna) a jeden typ pomalých. Pomer typov svalových vlákien je u hráčov geneticky podmienený, je ho však možné prostredníctvom špeciálnych tréningov zmeniť o najviac 5 %. Na porovnanie, jedna kontrakcia rýchlych svalových vlákien trvá iba 50 milisekúnd, avšak kontrakcia pomalých svalových vlákien trvá až 110 milisekúnd. Pomalé svalové vlákna majú bohatšiu sieť drobných krvných cievok. Tieto cievky odstraňujú zo svalov kyselinu mliečnu a zásobujú svaly kyslíkom. Preto sú pri kontrakcii vytrvalejšie, na rozdiel od rýchlych vlákien, ktoré sa rýchlejšie unavia. Ľudské telo zapája pri pomalých pohyboch, ako je chôdza a poklus do činnosti pomalé svalové vlákna, pri rýchlejších a dynamickejších pohyboch sú zapojené okrem pomalých aj rýchle svalové vlákna.

Na test svalových vlákien sa používa vertikálny výskok.

 1. Test realizujeme v stoji na zemi, kedy športovec rukou dosahuje čo najvyššie (nevyskakuje) . Na stene urobí kriedou značku.
 2. Potom športovec po rozbehu (dva kroky) vyskočí čo najvyššie a kriedou vyznačí na stene výšku, ktorú dosiahol.
 3. Hráči majú 3 pokusy a zaznamenáva sa najlepší pokus. Meriame rozdiel  medzi miestom, kde hráč dosiahol v stoji a miestom, ktoré hráč dosiahol z výskoku.

Podľa dosiahnutých výsledkov môžeme hráčov rozdeliť do troch nasledovných skupín (vek hráčov nad 14 rokov):

 1. Nízke % rýchlych vlákien – pod 43 cm
 2. Stredné % rýchlych vlákien – 43-58 cm
 3. Vysoké % rýchlych vlákien – nad 58 cm.

Percento svalových vlákien u hráčov si môžeme overiť testom behu na 2400 m. Športovci s lepšími časmi majú pravdepodobne väčšie % pomalých svalových vlákien a hráči s horšími časmi naopak.

Hráči s vyšším podielom rýchlych svalových vlákien majú väčšie predpoklady presadiť sa na postoch brankár a útočník. Od nich sa vyžadujú častejšie šprinty počas zápasu na kratšie vzdialenosti.

Hráči s vyšším podielom pomalých svalových vlákien sú vhodnejší na poste záložníka, pretože v zápase štatisticky musia odbehať väčšie vzdialenosti ako napr. útočníci. Je samozrejmé, že také množstvo odbehaných kilometrov absolvujú v pomalšom tempe a nevykonajú toľko šprintov ako útočníci.

 

 

Pin It