double pass

Od roku 2007 prechádzajú Nemecké futbalové akadémie procesom certifikácie. Všetko sa hodnotí: od vybavenia ako takého až po úspechy mládežníckych tímov. Každá akadémia, ktorá vykonáva svoju činnosť dobre je oceňovaná špeciálnymi bonusmi z UEFA.

Keď firma Double PASS navštívi kluby 1. a 2.Bundesligy, vzniká v kluboch druh pozitívnej nervozity. Zamestnanci belgickej spoločnosti vezmú akadémie klubov pod mikroskop. Všetko od softvéru až po hardvér klubov je kontrolované. Hodnotia hracie plochy klubov, budovy a zariadenia, kontrolujú členov personálu, sústredia sa na pracovnú filozofiu, na princípy a koncepciu vzdelávania mladých hráčov. Skúmajú organizáciu akadémií, manažment (vedenie) personálneho oddelenia a ich procesy a teda v podstate posudzujú celkový výkon akadémií s ohľadom na ich efektívnosť.

Celý postup sa nazýva certifikácia. Je to termín, ktorý má veľký význam odkedy firma Double PASS vstúpila do Nemeckého futbalu. V mnohých oblastiach hospodárstva a vedy je certifikácia procesom, prostredníctvom ktorého  je zaistené, že sú splnené určité požiadavky. Avšak pozorovania z akadémií ukázali, že 4 roky po zavedení certifikácie akadémie rozkvitli ako stromy, ktoré po zaštepení dávajú krajšie plody a sú ešte cennejšie. Certifikácia nevyhnutne vyselektovala talenty a dala klubom väčšiu vnútornú hodnotu.

Holger Hieronymus„Vďaka certifikácii akadémií sme urobili ďalší krok vpred a poskytujeme udržateľnosť rozvoja v práci s mladými talentami. To je veľmi dôležité," hovorí Holger Hieronymus – bývalý šéf operačného úradu na DLF, ktorý mal na starosti akadémie do roku 2012. "Vďaka týmto skúškam, ktoré vykonávame každý rok, odkedy sme pre akadémie zaviedli licenčný systém, sa venujeme do väčšej hĺbky detailom a intenzite," hovorí Andreas Nagel (Šéf zápasovej operácie v DFL). Základné požiadavky, ktoré musia byť splnené zo strany klubov sú uvedené v licenčných pokynoch DFL.

Sekcia 3, odsek 2, a príloha 5 podrobne opisuje povinnosti, ktoré musí klub splniť pri zakladaní akadémie a udržaní jeho chodu. Rovnako ako je tomu v prípade škôl a univerzít, rovnaké všeobecné nastavenie nemusí nutne znamenať, že budú dosiahnuté aj rovnaké výsledky. Zabezpečenie kvality akadémií iniciované firmou Double PASS cez projekt Foot PASS Germany je spúšťačom ďalšieho zvýšenia kvality.

Rolf RussmannPočas svojich návštev v akadémiách Rolf Russmann, predseda výboru akadémií od roku 2002 až do svojej smrti v októbri 2009 si uvedomoval, že posudzovanie a hodnotenie akadémií bola zložitá vec. „On bol ten kto rozpoznal, že je potrebné zaviesť  systém hodnotenia akadémií. Bol v tomto smere priekopníkom," zdôrazňuje Hieronymus. Zhruba v roku 2007 začala spolupráca s firmou Double PASS, ktorú viedol belgický generálny riaditeľ Hugo Schoukens. Jeho podnikateľský nápad zapadal dokonale do filozofie DFL. Táto firma vznikla na Slobodnej univerzite v Bruseli v roku 2004 a špecializovala sa na riadenie kvality v športe. Ale firma nie je len odborníkom na mapovanie a meranie kritérií kvality. "Meriame preto, aby sme videli čo sa môže zlepšiť." To je jedno z hlavných hesiel firmy Double PASS, ktorá tiež poskytuje informačné a poradenské služby.

V tej dobe sa kluby intenzívne zaoberali otázkou, ako optimalizovať výkonnosť akadémií. Celkovo si boli vedomí toho, že rastúcu pozornosť museli venovať zdravotnej starostlivosti a ďalším oblastiam, ktoré sa netýkali priamo športu ako takého. Navyše sa ukázalo, že investície do akadémií nemohli naďalej zvyšovať stabilným tempom. Koncept tak bol prispôsobený požiadavkám klubov v spolupráci s firmou Double PASS. To znamená, že pre skúšajúcich boli objavené jasné kritériá na hodnotenie. A na základe transparentne použitých kritérií, kluby presne vedeli, kde sa nachádzali.

Proces certifikácie hodnotí klubové akadémie podľa 8 kategórií:

  1. Stratégia a financie
  2. Organizácia a riadenie
  3. Futbalové vzdelávanie a hodnotenie
  4. Podpora a tréning
  5. Personálne obsadenie
  6. Komunikácia a spolupráca
  7. Infraštruktúra a vybavenie
  8. Efektívnosť a priepustnosť

Certifikácie v 1.kole v rokoch 2007 – 2009 sa zúčastnilo 39 klubov a akciových spoločností. Spolu s klubmi 1. a 2.Bundesligy sa skúšok dobrovoľne zúčastnilo aj niekoľko klubov z regionálnej ligy a 4.divízie. 12 klubov (7 z 1.Bundesligy a 5 z 2.Bundesligy) získalo v hodnotení 3 hviezdičky a dostalo sa do najvyššej kategórie. Osem klubov získalo 2 hviezdičky, 5 klubov dostalo jednu. Dôkazom toho, že vybrané kritériá na hodnotenie boli veľmi prísne odráža aj skutočnosť, že 14 akadémiám nebola udelená žiadna hviezdička.

2.kolo certifikácie prebehlo v roku 2010. Zúčastnilo sa jej 23 klubov a väčšina z nich sa snažila dosiahnuť lepší výsledok ako naposledy. Na základe hodnotení klubov vydali DFL a DFB v máji 2011 praktickú príručku ako pomocníka pre akadémie ako zlepšiť svoje hodnotenie. Hoci systém nebol koncipovaný preto, aby naštartoval súťaž medzi klubmi, napriek tomu sa zdá, že systém pomáha zlepšovať výkon akadémií. DFL používa výsledky z certifikácie pre prideľovanie finančných prostriedkov z fondu solidarity Ligy Majstrov UEFA (napríklad v sezóne 2009/2010 to bolo 7,5 mil. €). Financie sú vyčlenené v prospech práce s mládežou pre kluby, ktoré sa nezúčastňujú Ligy Majstrov. Klub môže získať za dobrú prácu v akadémii viac ako 300,000 € ročne.

 

Mohlo by vás zaujímať:

Schalke 04 - report z mládežníckej akadémie - 2.diel

Rondos - tajná zbraň Španielska - 3.časť - praktické cvičenia 3 na 1

Maďarský futbalový gigant prijal SAQ Tréning

 

 

Sústreďme sa na futbalSAQ Futbal

Pin It