Pri futbale sa občas stávajú aj oveľa horšie situácie ako sú prehry. Sú to zranenia. Je veľmi dôležité poznať zásady poskytovania prvej pomoci pri zraneniach priamo na ihrisku. Často sa stáva, že na amatérskej úrovni chýba kvalifikovaný lekár, ktorý by mal v prípade potreby okamžite zasiahnuť. Preto je nevyhnutné, aby si základy prvej pomoci osvojili všetci účastníci futbalového stretnutia: hráči, tréneri, rozhodcovia, funkcionári, ale aj fanúšikovia. V situáciách, kedy hráč upadne do bezvedomia zohráva kľúčovú úlohu rýchly a správny zásah. Len vďaka nemu môžeme predísť katastrofe.

Ako postupovať, ak hráč upadne do bezvedomia

Hráča musíme okamžite premiestniť do vodorovnej polohy. Veľmi často sa stáva, že hráč v bezvedomí nedýcha, lebo ochabnú svaly v hrtane, zapadne jazyk a zabráni prúdeniu vzduchu. Pri narušení prehĺtacích reflexov sa sliny alebo zvratky dostanú do zadnej časti hrtana a môžu uzavrieť dýchacie cesty. Aby sme zabránili tomu najhoršiemu, smrti, je potrebné okamžite uvoľniť upchaté dýchacie cesty. Zatlačením na čelo a súčasným nadvihnutím a podložením šije sa nám podarí oddialiť koreň jazyka a vo väčšine prípadov uvoľniť alebo aspoň trochu spriechodniť dýchacie cesty. Tento úkon je možné zefektívniť pootvorením úst a predsunutím dolnej čeľuste.

Ak sa nám nepodarilo uvoľniť dýchacie cesty spomenutým spôsobom, pokúsime sa vytiahnuť jazyk rukou, najlepšie obalenou vreckovkou alebo dresom, aby sa nám jazyk nekĺzal. Hráča v bezvedomí neustále sledujeme. Či dýcha a či má pulz.

Stabilizovaná poloha

Ak sa nám podarí uvoľniť dýchacie cesty postihnutého hráča, položíme ho do stabilizovanej polohy. Hlavným cieľom stabilizovanej polohy je zníženie rizika vdýchnutia zvratkov a udržanie priechodnosti dýchacích ciest. Pri bezvedomí hráča neustále kontrolujeme jeho polohu aj ústnu dutinu. Stabilizovaná poloha na boku je zabezpečená pokrčením dolnej končatiny na strane, na ktorej postihnutý hráč leží. Druhá dolná končatina je natiahnutá. Horná končatina strany, na ktorej spočíva telo športovca, je natiahnutá a zapažená. Hlava je uložená na druhej končatine, ktorá je skrčená v lakti.

Umelé dýchanie

Ak hráč nedýcha ani po uvoľnení dýchacích ciest musíme zaviesť umelé dýchanie. Môže totiž dôjsť k zastaveniu krvného obehu vplyvom nedostatku kyslíka. Uskutočňujeme prenos vzduchu z pľúc poskytovateľa do pľúc postihnutého hráča. Dýchanie z úst do úst. Pri dýchaní z úst do úst poskytovateľ vdychuje vzduch zo svojich pľúc do pľúc postihnutého hráča alebo do nosa (u žiakov do úst aj do nosa súčasne), aby naplnil jeho pľúca. Pri dýchaní z úst do úst je dôležité zovrieť nos postihnutého hráča prstami (u žiakov pri dýchaní do nosa musíme zovrieť pery postihnutého hráča). Dýchanie sa začína dvomi až tromi vdychmi. Následne pokračujeme vdychovou frekvenciou 12 – 15 krát za 1 minútu. U žiakov, kde sa vdychuje súčasne do úst i nosa je to 20 vdychov za minútu. Pri dýchaní z úst do úst môžeme zistiť či postihnutý hráč začal dýchať samovoľne:

          a)   Ohybmi hrudníka

          b)   Zlepšením farby tváre

Ak postihnutému hráčovi nebude biť srdce, je umelé dýchanie neúčinné, keďže okysličená krv nebude obiehať v tele hráča. Po dvoch až troch výdychoch musíme skontrolovať aktivitu srdca postihnutého hráča. Kontrolu pulzu vykonáme priložením koncov prstov na hrtan a priľahlý sval. Kontrolu opakujeme po 1 minúte a následne každé 3 minúty. Pulz hráčovi nabehne len vtedy, keď začne pracovať srdce. Ak srdce nereaguje a nemôžeme nahmatať pulz musíme pristúpiť k masáži srdca.

Masáž srdca (kardiopulmonálna resuscitácia – Krp)

Príznaky zastavenia práce srdca sú široké zrenice, nehmatateľný pulz, postihnutý hráč nedýcha, má šedomodro sfarbený vzhľad. Tlakom na dolnú polovicu hrudnej kosti zvyšujeme tlak v hrudníku a tým vytláčame krv zo srdca do tepien. Po uvoľnení tlaku sa hrudník vráti do svojej normálnej polohy a krv tečie späť prostredníctvom žíl, napĺňa srdce pri jeho rozpínaní.

Masáž srdca prebieha nasledovne. Začneme ju dvomi vdychmi a pokračujeme stlačením približne 2 cm nad dolným koncom hrudnej kosti. Masáž má mať frekvenciu 100 stlačení za 1 minútu. V jednom cykle dva vdychy a 15 stlačení. Pomer 2:15 je potrebné udržať po celý čas, v ktorom vykonávame masáž srdca.   

Pin It