Brazil - Croatia 3:1 (1:1)

Hodnotenie zápasu - Pavol PeráčekPavol Peráček

Vzhľadom k tomu, že išlo o otvárací zápas MS, bol to zaujímavý a dramatický duel. Chorváti prekvapili domácich výbornou organizáciou hry v obrane, ale prvých dvadsať minút aj v útočnej fáze. "Vatreni" predpokladali, že Dani Alves bude útočiť a preto využívali túto stranu na útočenie a treba povedať, že s úspechom.

Veľmi sebavedomý bol Olič, hral výborne a zápas mu vyšiel. Prekvapil ma však aj Rebič, ktorý je veľmi nebezpečný hráč s výbornou postavou. V strede poľa hrali veľmi dobre Modrič a Rakitič. Myslím si, že pokiaľ Chorvátsko zopakuje ešte dvakrát takýto výkon, mohlo by zo skupiny postúpiť, aj keď veľa napovie už dnešný zápas. Brazília splnila svoju úlohu a hlavne Neymar jr. Ak dá v každom zápase gól - krajina mu bude ležať pri nohách. Včera nehral dobre po celý zápas, mal úseky, kedy ho bolo vidieť a cítiť na ihrisku, ale mal aj úseky, kedy bol neviditeľný. Celkom dobre mu sekundoval David Luiz a výborné momenty mal Oscar. Diváci boli fantastickí. Ukazuje sa, že by to mohol byť pekný šampionát.

Najkrajší gól: gól Neymara v 29´min. na 1-1

Najkrajšia akcia: gól Chorvátska v 11´min. na 0-1 po spolupráci Pletikosa, Rakitič, Olič, Jelavič

Najkrajší zákrok brankára: Pletikosova paráda v 22´min. po strele Oscara

Hráči zápasu: Neymar Jr. a Ivica Olič

 

Assessment of the game by Pavol Peráček

Given that it was the opening game of the World Cup, it was interesting and dramatic match. Croats surprised home team with excellent organization in defense, but the first 20 minutes also in the offensive phase. Croats assumed that Dani Alves will attack and therefore "Vatreni" used this side to attacking and I must say that with success. Olic was very confident, he played excellently and match came out for him. I was surprised also by Rebic. He is a very dangerous player with excellent figure. Modric and Rakitic played very well in the midfield. I think that if Croatia is able to repeat this performance twice, they could progress to the second round. But today´s game will say more. Brazil has fulfilled it´s role and especially Neymar jr. If he will score in every game - country will lie at his feet. Yesterday he didn´t play well throughout the whole match, but he had moments when he was seen and felt on the pitch. But he was also invisible. David Luiz followed him pretty well. Oscar had also great moments. Spectators were fantastic. It seems, it might be a nice tournament.

The most beautiful goal: goal of Neymar in 29´min. (1-1)

The most beautiful action: goal of Croatia in 11´min. (0-1) cooperation of Pletikosa, Rakitic, Olic, Jelavic

The best save of goalkeeper: Pletikosa's save in 22´min. after Oscar´s shot

Men of the match: Neymar Jr. and Ivica Olic

 

{mp4}WC/Brazil-Croatia/Brazil-Croatia-goal{/mp4}
{mp4}WC/Brazil-Croatia/Brazil-Croatia-action{/mp4}
{mp4}WC/Brazil-Croatia/Brazil-Croatia-save{/mp4}
Pin It