Sústreďme sa na futbal

Víťazný stav mysle začína, keď skupina hráčov vytvára tím. Kľúčové je v tomto smere vybudovanie "My" kultúry v tíme. (Bill Beswick)
Dnes si v rámci našej rubriky o športovej psychológii prezradíme, ako sa tvorí víťazný stav mysle tímu. Dozviete sa, ktoré veci je potrebné vybudovať v rámci tímu, aby sa dosiahla zhoda tímu, tak potrebná pre vybudovanie sebavedomého a víťazného tímu. Lektorom tohto článku je športový psychológ Bill Beswick, ktorého kniha o športovej psychológii Sústreďme sa na futbal je už v slovenčine k dispozícii jedine na našich stránkach a v našom e-shope.

Kniha Sústreďme sa na futbal plná praktických riešení na každodenné futbalové problémy je k dispozícii za výbornú cenu TU v našom e-shope

 

Budovanie víťazného stavu mysle

Budovanie víťazného stavu mysle tímu si ukážeme na nasledujúcom príklade. Obrázok č.1 znázorňuje náhodnú skupinu hráčov. Táto skupina hráčov má isté vlastnosti. Neexistuje u nich žiadna spoločná identita. Nemajú nič spoločné. Nie je tam žiadne vodcovstvo. Nemajú žiadnu spoločnú kultúru (my kultúra). Prítomná je len "ja" kultúra. Sú to všetko individuálni hráči. "Ja" kultúru symbolizuje biely kruh. V centre takéhoto malého kruhu je jeden hráč, maximálne skupinka hráčov.

Obrázok č.1 Tím, v ktorom prevláda "Ja" kultúra

Čiže niektorí hráči majú vytvorenú skupinku. Ale v globále nie sú jednoliatym celkom s kolektívnym stavom mysle. Je to prehrávajúci tím, ktorý občas môže vyhrať, ale častejšie sú prítomné prehry. Hráči nerobia nič spoločne počas 94 minút zápasu. Je tam vysoký prvok náhody. Aby sme z takejto skupiny hráčov urobili skutočný "víťazný tím", Bill Beswick odporúča robiť vždy nasledujúce. Je potrebné vytvoriť kruh (pozri obrázok 2), ktorý reprezentuje lepidlo. Ide o veľmi dôležitý lep pre trénera. Lepidlo (kruh) je to, čo udrží prevod skupiny hráčov na tím. Je potrebné udržať hráčov vo vnútri kruhu.

Obrázok č.2 Tím, v ktorom prevláda "My" kultúra

Na obrázku č.3 môžete vidieť hráčov v kruhu a niektorých hráčov mimo kruhu. Kruh predstavuje úplnú zhodu tímu.

 

Dôležité sú 4 veci, ktoré sú potrebné na dosiahnutie úplnej zhody tímu:

 

1. Tréner je líder: Všetci hráči v kruhu súhlasia (dohodli sa), že budú vedení trénerom. A tréner im dá potrebné inštrukcie. Hráči začnú dôverovať trénerovi.

 

2. Spoločná vízia: Všetci hráči v kruhu sa dohodli na spoločnej vízii, spoločnom cieli. Všetci idú rovnakým smerom. Všetci sú na rovnakej strane.

 

Obrázok č.3 Tím, ktorý sa tvorí a prechádza od "Ja" kultúry k "My" kultúre

3. Vzájomná podpora: Hráči súhlasia s tým, že si poskytnú vzájomnú podporu. Vytvoria vzťahy, ktoré boli predtým v skupine náhodné. Vytvoria priateľstvo. Keď sa vám podarí dosiahnuť tieto tri zhody, vtedy to začína mať formu (viď obrázok č.3). Vidíte polovicu x spolu v strede kruhu. Minimálne uvidíte príležitosť, že sa objavuje zdravé líderské jadro hráčov.

 

4. Prevzatie zodpovednosti: Prevziať zodpovednosť za konkrétnu špecifickú prácu a byť vhodný pre túto prácu. Zodpovednosť je kľúčovým slovom pri tvorbe víťazného stavu mysle hráča a tímu.

 

Zhrnutie

Zhrňme si to teda ešte raz. Hráči sa dohodli spolu s trénerským tímom na týchto 4 veciach. Hráči súhlasili, že budú pracovať pod vedením trénera, súhlasili so spoločnou víziou a cieľom, súhlasili, že sa navzájom podporia a súhlasili, že prevezmú zodpovednosť a budú zodpovedať za svoje špecifické úlohy.

Ako dodáva Bill Beswick: "Všeobecne toto sú veci, ktoré kontrolujem najprv, keď prídem k tímu a komunikujem s ním. Predstavte si, že komunikujete s tímom, ktorý prehral 9 zápasov v rade. Dôležitá je rozumná komunikácia. V priebehu dňa musím skúmaním hráčov, trénerského tímu a prostredia zistiť, aké sú problémy tímu. Zameriavam sa na tieto 4 dohody. Keď tieto veci preskúmam a zistím kde je problém, musím sa k problematickej veci vrátiť s tímom a trénermi a celkovo posilniť tieto dohody."

Vďaka týmto 4 dohodám vedia hráči o silnom, spoločnom, kolektívnom myslení. Najviac dôležitý je pohyb hráčov od "ja" kultúry k "my" kultúre. Hráči si vďaka dohodám začnú uvedomovať dôležitosť "my" kultúry. 

Kľúčovou úlohou pre trénera je vybudovať takéto myslenie. Na začiatku sme mali skupinu hráčov s "ja" kultúrou (hráči mimo kruhu), teraz vďaka dohode vo vnútri kruhu sme zaznamenali posun k "my" kultúre.

 

Musíte tiež vidieť:

Sústreďme sa na futbal - Je pre úspech vo futbale najdôležitejší talent?

Spanish Football School - Španielsky model útočenia - cvičenie 2vs.2 + 4

German Football School - VFL Wolfsburg - 3 cvičenia na zakončenie

 

Sústreďme sa na futbalSAQ Futbal

Pin It