Slovenský futbal

Aktuálny ranking európskych reprezentácií v kategórii U17 - Slovensko až na 28.mieste!!!

England U17

V novej rubrike pod názvom Slovenský futbal sa budeme zaoberať úspechmi aj neúspechmi, pozitívami aj negatívami, problémami a možnosťami ich zlepšenia v Slovenskom futbale.

Dnes zameriame svoju pozornosť na reprezentačnú kategóriu U17.

Čítať ďalej...

Doplnkové informácie