World Cup 2018

Súbory cookies

Súbory cookie
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

Etický kódex používateľa stránky

Prevádzkovateľ: Ing. Jaroslava Koštialová - J&R e-Media, Radvanská 509/2, 974 05  Banská Bystrica, IČO: 45 880 441

Ďakujeme vám, že pri využívaní stránky futbalshviezdickou.sk budete dodržiavať tieto pravidlá. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ich upraviť, preto z času na čas si znovu prečítajte Kódex a uistite sa, že konáte v súlade s ním.

Porušovanie zákazov obsiahnutých v Kódexe môže mať za následok vymazanie obsahu komentárov a/alebo konta porušovateľa. V prípade opakovaného porušovania zákazov obsiahnutých v Kódexe alebo v prípade hrubého porušenia Kódexu si prevádzkovateľ vyhradzuje právo odmietnuť prístup porušovateľa na túto webstránku.

Na webstránke futbalshviezdickou.sk:
1. je zakázané zverejňovanie príspevkov obhajujúcich, propagujúcich alebo podnecujúcich násilie, fanatizmus, rasizmus, nenávisť ku konkrétnym ľuďom alebo ku skupinám obyvateľov, najmä k etnickým alebo náboženským skupinám. Zakázané je aj zverejňovanie odkazov na webové stránky, ktorých obsah je v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky, napríklad stránky propagujúce rasizmus, ponúkajúce nelegálny softvér, a pod.;
2. sú zakázané osobné útoky, vyhrážky a obťažovanie ostatných užívateľov alebo tretích osôb, vulgarizmy a obscénnosti. Zakázané je obťažovať, urážať a vyhrážať sa ostatným užívateľom prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Pristupujte k ostatným užívateľom webstránok s úctou;
3. je zakázané šírenie napr. ohováračských, urážlivých, obscénnych alebo iných protizákonných materiálov. Za protizákonné materiály sa považujú napríklad detská pornografia, niektoré informácie týkajúce sa ilegálnych drog, informácie umožňujúce alebo navádzajúce na porušovanie autorského práva, a pod.;
4. je zakázané vkladať do príspevkov informácie o identite iných užívateľov, resp. tretích osôb, bez ich súhlasu (adresu, e-mailový kontakt, telefónne číslo a podobne);
5. je zakázané propagovať komerčné produkty a/alebo súkromné firmy a/alebo zverejňovať odkazy na ich webové stránky a/alebo rozposielať reklamné e-maily a obťažujúce e-maily;
6. je zakázané zaplavovať diskusie viacnásobnými rovnakými príspevkami a/alebo príspevkami s tým istým vecným obsahom a/alebo viacnásobnými odkazmi na konkrétnu webovú stránku;
7. je zakázané vkladať do diskusií texty, ktorých autorom nie je samotný vkladateľ (citáty), v rozsahu viac ako jeden typický odsek;
8. je zakázané uvádzať iných užívateľov do omylu pod falošným menom alebo viacerými identitami.

Dodržiavajte zákony
9. Pri používaní webstránky futbalshviezdickou.sk ste zodpovední za dodržiavanie všetkých právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na miesto vášho aktuálneho pobytu.
10. Väčšina materiálov zverejnených na stránke futbalshviezdickou.sk je chránených autorským právom a ich ďalšie šírenie podlieha súhlasu spoločnosti J&R e-Media a/alebo ich autorov a/ alebo iných držiteľov autorských práv. Ak máte záujem o ich ďalšie použitie, napríklad na vlastných webových stránkach, kontaktujte nás na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. . Bez písomného súhlasu oprávnenej osoby/oprávnených osôb je akékoľvek ďalšie šírenie tu zverejnených materiálov zakázané.

Chráňte svoje súkromie a majetok
11. Ak váš počítač používa viac ľudí, nezabudnite sa pred opustením stránky futbalshviezdickou.sk odhlásiť, aby nikto nemohol v diskusiách na stránkach vystupovať pod vašou identitou.
12. Vystríhame vás pred neuváženým zverejňovaním osobných údajov, najmä v diskusiách – týka sa to hlavne čísla vašej platobnej alebo kreditnej karty, vašej adresy, telefónneho čísla, hesiel, zdravotných informácií, rodného čísla, čísiel dokladov, a pod. Takéto informácie môžu byť ľahko zneužité na protizákonné účely a spôsobiť vám ujmu. Neodporúčame vkladať do príspevkov ani vaše e-mailové adresy, sú lákadlom pre počítačové roboty a následné zasielanie nevyžiadanej pošty. Ostatných užívateľov môžete kontaktovať cez ich kontaktný formulár.

Porušovanie kódexu
13. Prevádzkovateľ stránky futbalshviezdickou.sk nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných užívateľmi. Napriek tomu nám záleží na tom, aby boli naše stránky bezpečným miestom inteligentnej komunikácie, preto si ako prevádzkovateľ služby vyhradzujeme právo zasahovať do diskusií v prípade porušenia týchto pravidiel, typicky zmazaním diskusného príspevku a/alebo zablokovaním diskusného konta.
14. Porušovanie zákazov obsiahnutých v kódexe môže mať za následok vymazanie obsahu komentárov a/alebo konta, prípadne viacerých kont porušovateľa. V prípade opakovaného porušovania zákazov obsiahnutých v Kódexe alebo v prípade hrubého porušenia Kódexu si prevádzkovateľ vyhradzuje právo odmietnuť prístup porušovateľa k niektorým službám alebo na túto webstránku ako takú.
15. Prevádzkovateľ môže vo výnimočných prípadoch pristúpiť k zmazaniu príspevkov alebo zablokovaniu konta aj v prípade užívateľov, ktorí neporušujú Kódex priamo, ale ich pôsobenie je dlhodobo prekážkou slušnej a vecnej diskusie, čím obťažujú ostatných užívateľov.

Prístupom k službe futbalshviezdickou.sk vyjadrujete svoj súhlas s týmito pravidlami a zaväzujete sa dodržiavať ich. Tento Kódex sa vzťahuje na všetkých užívateľov webstránky futbalshviezdickou.sk.
V prípade podozrenia z porušovania Kódexu nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

Tento Etický kódex bol aktualizovaný v marci 2013.

Pravidlá registrácie na stránke

Všeobecné podmienky registrácie

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné podmienky registrácie na stránke futbalshviezdickou.sk (ďalej len „stránka“) upravujú vzťahy medzi fyzickými osobami (ďalej len „registrovaní užívatelia“ alebo „dotknuté osoby“) a spoločnosťou Ing. Jaroslava Koštialová - J&R e-Media so sídlom Radvanská 509/2, 974 05  Banská Bystrica, IČO: 45 880 441 (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktoré vznikajú pri registrácii dotknutých osôb pre používanie služieb na stránke.

1.2 Prostredníctvom stránky poskytuje prevádzkovateľ registrovaným užívateľom službu, spočívajúcu v sprostredkovaní komunikácie medzi užívateľmi, publikovaní článkov, blogov, diskusií a obrázkov (ďalej len „služba“). Služba je poskytovaná bezodplatne.

1.3 Registrovať sa pre používanie služby na stránke je oprávnená ktorákoľvek fyzická osoba, bez ohľadu na svoju štátnu príslušnosť a po splnení osobitných podmienok pre používanie služby.

1.4 Osobitné podmienky používania služby sú nasledovné: službu môžu využívať fyzické osoby, ktoré sa na stránke zaregistrujú prostredníctvom príslušného formulára a výslovne sa zaviažu dodržiavať etický kódex stránky. Prevádzkovateľ komunikuje s registrovaným užívateľom pri samotnom používaní služby prioritne elektronicky, prostredníctvom e-mailu.

2 Nakladanie s osobnými údajmi registrovaných užívateľov

2.1 J&R e-Media je prevádzkovateľom informačného systému podľa ust. § 4 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“).

2.2 Právnym základom spracúvania osobných údajov registrovaných užívateľov je zmluvný vzťah v zmysle ust. § 7 ods. 4 písm. b) Zákona. Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie služby podľa bodu 1.2 týchto všeobecných podmienok.

2.3 Dotknutá osoba odoslaním registračného formuláru berie na vedomie, že jej osobné údaje budú spracúvané spoločnosťou J&R e-Media ako prevádzkovateľom. Osobné údaje dotknutej osoby budú spracúvané v rozsahu uvedenom v registračnom formulári a v rozsahu vyplývajúcom z nevyhnutných technických podmienok pre používanie jednotlivých služieb. Nevyhnutnými osobnými údajmi, ktoré je potrebné zo strany dotknutej osoby na používanie služby poskytnúť, sú tieto osobné údaje: e-mail, prihlasovacie meno, heslo.
Všetky ďalšie informácie užívateľom poskytnuté prevádzkovateľovi sa v prípade, že sa jedná o osobné údaje, považujú za náhodne získané osobné údaje.

2.4 Osobné údaje registrovaného užívateľa budú spracúvané po celú dobu trvania jeho registrácie na stránke. Ak bude jeho registrácia zrušená, spoločnosť J&R e-Media ako prevádzkovateľ informačného systému zabezpečí ich likvidáciu v zmysle Zákona. Registrovaný užívateľ môže požiadať o zrušenie registrácie prostredníctvom e-mailu zaslaného prevádzkovateľovi, pričom o zrušení registrácie mu bude e-mailom zaslané elektronické potvrdenie.

2.5 Práva registrovaného užívateľa ako dotknutej osoby. Práva registrovaného užívateľa ako dotknutej osoby podľa Zákona sú najmä nasledovné:

2.5.1 Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

2.5.1.1 vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 Zákona,
2.5.1.2 vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie,
2.5.1.3 vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
2.5.1.4 opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
2.5.1.5 likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 Zákona; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
2.5.1.6 likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona.

2.5.2 Právo dotknutej osoby možno obmedziť len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

2.5.3 Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
2.5.3.1 spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
2.5.3.2 využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
2.5.3.3 poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu.

2.5.4 Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať

2.5.4.1 voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 7 ods. 4 písm. a), e), f) alebo g) Zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
2.5.4.2 a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 21 ods. 3 Zákona. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak rozhodnutie bolo prijaté v priebehu uzatvárania alebo plnenia zmluvy uzatváranej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou za predpokladu, že sa vyhovelo požiadavke dotknutej osoby, ktorá je obsahom zmluvy, alebo dotknutej osobe bolo na základe dohody udelené právo kedykoľvek počas platnosti zmluvy uplatniť svoj názor.

2.5.5 Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov SR.
2.5.6 Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
2.5.7 Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa Zákona, môže uplatniť blízka osoba.

2.6 Poskytnutie informácií dotknutej osobe.

2.6.1 Požiadavky dotknutej osoby podľa bodu 2.5.1.1, 2.5.1.4 až 2.5.1.6 VP splní prevádzkovateľ bezplatne.

2.6.2 Informácie podľa bodu 2.5.1.2 a 2.5.1.3 VP prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

2.6.3 Prevádzkovateľ vyhovie požiadavkám dotknutej osoby podľa bodu 2.6 a písomne ju informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia.

2.6.4 Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa bodu 2.5.1.4 a 2.5.1.5 VP prevádzkovateľ bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov SR.

3. Záverečné ustanovenie

3.1 Zmeny VP. Tieto VP môžu byť počas svojej platnosti kedykoľvek zmenené a/alebo dopĺňané, pričom ich zmeny a/alebo doplnenia nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke

FAQ

Som autorom článku, ktorý by mohol zaujímať návštevníkov stránky futbalshviezdickou.sk a nie je to PR článok. Ako mám postupovať?

Kontaktujte nás na redaktor(@)futbalshviezdickou.sk, článok si pozrieme a uverejníme.

Chcem umiestniť reklamu na portál futbalshviezdickou. Čo mám urobiť?

Kontaktujte nás na redaktor(@)futbalshviezdickou.sk a my Vám nájdeme vhodnú formu a miesto reklamy na našej stránke.

Chcem zlepšiť svoj tréning/kondíciu/technické zručnosti. Poradíte mi nejaké cvičenia?

V prvom rade je potrebné tréning zladiť aj so správou životosprávou a psychickou prípravou. Bez toho zlepšenie nepríde. Na stránke je uverejnený základný futbalový tréning. Okrem toho pripravujeme rozšírenú sekciu venovanú futbalovému tréningu, kde budú okrem písomných popisov k cvičeniam aj videá. Ďalšou z možností, ako získať komplexný tréning, je zakúpiť si niektorú z kníh, ktoré ponúkame v našom eshope. Tieto tréningové plány boli zostavené odborníkmi svetového formátu. Odskúšali sme ich a sú naozaj účinné.

Futbal s hviezdičkou

Stránka FUTBAL S HVIEZDIČKOU je určená každému, kto futbal nielen rád pozerá, ale hlavne hrá.  Nezáleží či hráte v súťaži, alebo si len tak občas zahráte s kamarátmi. Tu nájdete triky, ktoré z Vás urobia tých najlepších v odbore.  Nájdete tu tiež tréningové cvičenia, herné akcie a iné tipy na zlepšenie výkonu. Odtiaľ vznikol aj názov stránky Futbal s hviezdičkou, ako vyjadrenie excelentného futbalu.

Chceme prispieť k zlepšeniu odbornosti našich trénerov a sprístupniť im informácie potrebné pre ich rozvoj.

Našim cieľom je tiež sprehľadniť a sprístupniť mládežnícky futbal všetkým, ktorých zaujíma odkiaľ prichádzajú futbalisti  Corgoň a prvej ligy, ako trénujú špičkoví svetoví futbalisti a prečo futbal na Slovensku nie je taký kvalitný ako v zahraničí. Chceme pomôcť mladým nádejným futbalistom, aby sa stali špičkou v tomto športe, aby nestratili motiváciu a robili pre splnenie svojho sna maximum.

Dúfame, že sa Vám táto stránka zapáči a stanete sa našimi pravidelnými návštevníkmi. Ak máte akékoľvek dotazy, otázky alebo pripomienky týkajúce sa obsahu a formy stránky, veľmi radi by sme o nich vedeli. Preto neváhajte a kontaktujte nás na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. a my Vám odpovieme. NEZABUDNITE, TÁTO STRÁNKA JE PREDOVŠETKÝM PRE VÁS a preto chceme vedieť čo Vás zaujíma, čo sa Vám páči a čo nepáči.

Prevádzkovateľ portálu www.futbalshviezdickou.sk:

J&R e-Media
Radvanská 509/2
974 05  Banská Bystrica
IČO 45880441, IČ DPH SK1048599805
www.jremedia.sk

 

E-shop

www.jremedia.sk

 

Tvorcovia portálu www.futbalshviezdickou.sk:

Administrátor a zodpovedný za obsah - šéfredaktor: Mgr. Róbert Pavúk - redaktor(@)futbalshviezdickou.sk

Prevádzkovateľ: Ing. Jaroslava Koštialová - admin(@)futbalshviezdickou.sk, office(@)jremedia.sk

 

Autorské práva

Fotky a videá s označením "futbalshviezdickou.webnode.sk", "futbalshviezdickou.sk", "Futbal s *", logom stránky alebo iným označením a textové časti stránky sú vlastníctvom tvorcov portálu a sú určené výslovne na nekomerčné účely.

Kopírovanie, distribúcia, publikovanie elektronickou, alebo neelektronickou formou či iné používanie fotografií a videí s označením definovaným vyššie a textových častí umiestnených na stránkach portálu  www.futbalshviezdickou.sk na inú ako osobnú potrebu sú povolené iba s písomným súhlasom vyššie spomenutých vlastníkov autorských práv. Porušenie autorských práv bude riešené podľa platných právnych predpisov.

Doplnkové informácie

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.